تاریخ : سه‌شنبه 8 دی 1394 | 23:54 | نویسنده : amin

ردیف

نام درس

پایه

رشته

تاریخ امتحان

دریافت سوال ‌و‌ پاسخنامه

1

جبر و احتمال

سوم

ریاضی و فیزیک

7 / 94/10

دریافت فایل

2

ریاضی 3

سوم

علوم تجربی

7 /94/10

دریافت فایل

3

ریاضی

سوم

علوم انسانی

7 /94/10

دریافت فایل

4

حساب‌دیفرانسیل

چهارم

ریاضی و فیزیک

94/10/12

دریافت فایل

5

ریاضی 3

سوم

فنی و حرفه‌ای

94/10/12

دریافت فایل

6

حسابان

سوم

ریاضی و فیزیک

94/10/19

دریافت فایل

دریافت اصلاحیه

7

هندسه 2

سوم

ریاضی و فیزیک

94/10/24

دریافت فایل